Manhaj adalah Ukuran Sebenar

Berkata Al ‘Allàmah Shàlih Al Fauzàn hafizhahullah :

“Bukanlah ukuran banyaknya ‘amalan dan banyaknya menangis, yang menjadi ukuran adalah jalan (manhaj) yang seseorang berada diatasnya”.

Syarh Fadhlul Islam hlm. 13

قال العلاّمة صالح الفوزان :

“ليست العبرة بكثرة العمل ولا بكثرة البكاء وإنما العبرة في الطريق الذي عليه الإنسان”

[شرح فضل الإسلام ص ١٣]

WA SaLaM

Dzikir kepada Allah

Dzikir Kepada Allah
 
Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma berkata,
 
“Syaitan selalu mendekam (untuk mengintai) hati anak Adam. Apabila ia lupa dan lalai, syaitan akan melemparkan perasaan was-was. Dan apabila ia berdzikir kepada Allah, syaitan pun mundur dan bersembunyi.”
 
Al-Wabilus-Soyyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah

Bersabar itu Lebih Baik

Ketika Ayyub bin Sulaiman, putera khalifah meninggal, Sulaiman bin Abdul Malik, si khalifah pun bersedih, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menasihatinya,
 
“Wahai Amirul Mukminin, bersabarlah, kerana itu perantara yang lebih dekat kepada Allah. Keluh kesah tidak akan menghidupkan yang telah mati dan tidak akan mengembalikan yang terlewatkan.
 
Al’I’tibar karya Ibn Abid Dunya rahimahullah

Apabila Anak Adam Diperintah untuk Sujud

فقد أخرج مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: ياويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار”

Telah diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn Majah daripada Abu Hurairah radiyallahu anhu bahawa Nabi Sallallahu alaihi wasallama bersabda:

“Apabila anak Adam membaca Surah as-Sajadah, lalu ia bersujud (setelah membaca ayat sajadah), syaitan berpergian menangis dan berkata,

“Celakalah aku, anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu ia sujud maka Syurga baginya, sedangkan aku ketika diperintah sujud aku menolak maka bagiku neraka.”

Empat Rukun Akhlak Mulia

Silsilah Mutiara Hikmah

4 RUKUN AKHLAK KARIMAH:

Berkata Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah ta’ala:

“Dan akhlak mulia akan tegak di atas 4 rukun yang tidak akan tergambarkan tegaknya pilar akhlak mulia kecuali di atas 4 rukun tersebut: kesabaran, menjaga kehormatan diri, keberanian, dan keadilan.

Madarijus Salikin, Ibnul Qoyyim (2/308).

Alih Bahasa: Muhammad Sholehuddin Abu ‘Abduh ‘afa Allah ‘anhu.
WA Ahlus Sunnah Karawang | www.ahlussunnahkarawang.com

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل